Feeds:
Posts
Comments

Thông báo học bù sáng thứ ba 29.4.2014 tiết 1->3 (vào lớp 6h25) phòng X11.4

SV truy cập vào elearning của Khoa CNTT để load tài liệu+bài giảng.

Hàng tuần SV truy cập blog của GV để theo dõi sự thay đổi lịch học, kiểm tra, thi …

SV truy cập vào elearning của Khoa CNTT để load tài liệu+bài giảng.

Hàng tuần SV truy cập blog của GV để theo dõi sự thay đổi lịch học, kiểm tra, thi …

Tối thứ ba hàng tuần: A3.6  “An ninh mạng”  – tiết 14-17 – DH8LT – Trả nợ

Chiều chủ nhật: V6.3 “Bảo vệ hệ thống máy tính” -tiết 7-11 – DHTH7LT

Email GV

Các vấn đề cần thảo luận SV gởi về đ/c email: LN.DUY@MAIL.RU

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.