Feeds:
Posts
Comments

Sáng thứ hai 24.11.2014 tại H6.1 lúc 9h00-10h30.

Sáng thứ hai 24.11.2014Sinh viên lớp NCTH6A môn An ninh mạng học bù, phòng V6.4, tiết 1-3. SV thông báo cho cả lớp biết.

THỰC HÀNH: NHÓM 2_H6.1 tiết 4-6.

Email GV

Các vấn đề cần thảo luận SV gởi về đ/c email: LN.DUY@MAIL.RU

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.