Feeds:
Posts
Comments

- SV liên hệ tại VP Giảng viên (cạnh VP Khoa CNTT):

+ Tối thứ sáu 19/9/2014 lúc 17h30->1930 tại H6 (chỉ tiếp SV liên thông, VHVL trừ khi GV có lịch hẹn trước đối với các hệ khác).

Lưu ý: – Trước khi SV lên gặp GV cần truy cập lại Blog của Giảng viên để xem lịch có thay đổi hay không, nếu có thay đổi GV sẽ cập nhật thông tin trên Blog.

- SV không liên hệ với GV trong 2 tuần liên tiếp báo cáo và thực hiện đồ án đúng quy định, GV sẽ trả lại Khoa và nhận điểm 0.

Email GV

Các vấn đề cần thảo luận SV gởi về đ/c email: LN.DUY@MAIL.RU

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.