Feeds:
Posts
Comments

+ Tối thứ sáu 24/10/2014 lúc 17h30 tại H6.

Lưu ý: – Trước khi SV lên gặp GV cần truy cập lại Blog của Giảng viên để xem lịch có thay đổi hay không, nếu có thay đổi GV sẽ cập nhật thông tin trên Blog.

- SV không liên hệ với GV trong 2 tuần liên tiếp báo cáo và thực hiện đồ án đúng quy định, GV sẽ trả lại Khoa và nhận điểm 0.

Email GV

Các vấn đề cần thảo luận SV gởi về đ/c email: LN.DUY@MAIL.RU

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.