Feeds:
Posts
Comments

-SV phải photo tài liệu (slides) + bài tập. Đọc trước và tập làm trước ở nhà.

– Khi đi học phải có đầy đủ tài liệu, USB phải chứa phần mềm C-Free để thực hành, laptop nếu có thể mang theo.

– SV đi học đầy đủ, bảng tên, giày dép theo quy đinh. GV không cho vào lớp những sv không thực hiện các quy định nhà trường.

– Lịch học buổi tiếp theo: thứ tư (ngày 15/4/2015). Vào lớp 17h35.

– SV liên hệ GV qua email trước để được lên lịch gặp GVHD.

Email GV

Các vấn đề cần thảo luận SV gởi về đ/c email: LN.DUY@MAIL.RU

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.